ΗΠΑ 2019
Προωθώντας τη διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο

Στον Τιτάνα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για ένα εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα όπου όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν επαγγελματικά, ανεξάρτητα από το φύλο τους.

Τον Μάρτιο του 2019, την Ημέρα της Γυναίκας, ο ΤΙΤΑΝ στην Αμερική εγκαινίασε την πρωτοβουλία των εργαζομένων «BALANCE» το πρώτο «Employee Resource Group – ERG» το οποία εστιάζει στην επίτευξη ισότιμης αντιπροσώπευσης των φύλων σε όλη την εταιρία. To ERG δεσμεύεται να προωθεί την ανάπτυξη των γυναικών μέσα σ’ ένα περιβάλλον στο οποίο όλες οι γυναίκες ενθαρρύνονται και έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν τους επαγγελματικούς στόχους  τους. 200 εργαζόμενοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, καθιστώντας  την πρωτοβουλία ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς στους εργαζόμενους του Ομίλου.

Τα ERG τα οποία χρηματοδοτούνται και υποστηρίζονται από τις εταιρίες, είναι δημοφιλή σε πολλούς κλάδους γιατί συγκεντρώνουν εργαζόμενους με κοινά ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά, εμπειρίες και επιδιώξεις. Το ERG του Τιτάνα στην Αμερική απαριθμεί περισσότερα από 100 ενεργά μέλη και έχει διοργανώσει σεμινάρια αυτοβελτίωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης .

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο: Εργαζόμενοι του Τιτάνα Αμερικής κρατώντας κάρτες με ενθαρρυντικά μηνύματα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας