11/08/2011

Τα εργοστάσια ετοίμου σκυροδέματος της TITAN America, στη Βιρτζίνια, είναι τα πρώτα που αποκτούν Πιστοποίηση Βιώσιμης Ανάπτυξης Εργοστασίων Σκυροδέματος 

Τρία από τα εργοστάσια παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στη Βιρτζίνια, της ΤΙΤΑΝ America LLC, θυγατρικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, είναι από τα πρώτα που πιστοποιήθηκαν με το νέο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Βιώσιμης Ανάπτυξης Εργοστασίων Σκυροδέματος (Sustainable Concrete Plant Certification Program) της Εθνικής Ένωσης Ετοίμου Σκυροδέματος των ΗΠΑ (National Ready-Mixed Concrete Association – NRMCA). Τα εργοστάσια αυτά είναι τα: Clear Brook Ready-Mix Concrete στο Clear Brook, Suffolk Ready-Mix Concrete στο Suffolk και Bryan Park Ready-Mix Concrete στο Richmond.

«Πρόκειται για απτή, μετρήσιμη απόδειξη της προσήλωσής μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Είμαστε περήφανοι για την επιτυχία μας αυτή και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση των λειτουργιών μας με κάθε δυνατό τρόπο», δήλωσε ο Earl Losier, Αντιπρόεδρος Τομέα Αδρανών και Έτοιμου Σκυροδέματος της Virginia, ΤΙΤΑΝ America.

Έχοντας εγκαινιαστεί στις αρχές του 2011, το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Βιώσιμης Ανάπτυξης Εργοστασίων Σκυροδέματος της NRMCA αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους παραγωγούς σκυροδέματος να επιδείξουν βέλτιστες πρακτικές στη βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποσοτικά συστήματα μέτρησης με βάση την απόδοση, προκειμένου να παράσχει στους παραγωγούς ετοίμου σκυροδέματος τον τρόπο αποτίμησης και επιλογής της μεθόδου παραγωγής που θα μειώσει το συνολικό τους περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα.

Για την πιστοποίηση, ακολουθούνται συγκεκριμένες «Κατευθυντήριες Οδηγίες για Εργοστάσια Σκυροδέματος» που αξιολογούν το επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης του εργοστασίου, με στόχο τη μείωση των αέριων εκπομπών, της κατανάλωσης ενέργειας, της χρήσης νερού, των στερεών αποβλήτων, την ανακύκλωση υλικών και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και των κοινωνικών επιπτώσεων.

Download PDF