30/01/2002

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ KOSJERIC 

Στις 30/1/2002 υπεγράφη στο Βελιγράδι, μεταξύ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και της Υπηρεσίας Ιδιωτικοποιήσεων της Σερβίας, η συμφωνία εξαγοράς του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της τσιμεντοβιομηχανίας KOSJERIC.

Το συμφωνηθέν τίμημα για την εξαγορά του μετοχικού πακέτου ανέρχεται σε $ 35,5 εκατομμύρια. Το εργοστάσιο του KOSJERIC έχει παραγωγική δυναμικότητα 600.000 τόνων. Σημειώνεται επίσης ότι η εταιρία έχει καθαρά διαθέσιμα περίπου $ 6 εκατομμυρίων σε τοπικό νόμισμα, τα οποία αναμένεται να έχουν σημαντικά αυξηθεί μέχρι την ολοκλήρωση μεταβίβασης των μετοχών, περίπου σε 3 μήνες.

Η συμφωνία με τη κυβέρνηση της Σερβίας περιλαμβάνει υποχρέωση επενδύσεων ύψους $ 28,5 εκατομμυρίων, η ολοκλήρωση των οποίων θα αυξήσει την παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου σε πάνω από 800.000 τόνους.

Σύμβουλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Σέρβικης τσιμεντοβιομηχανίας ήταν η GLOBAL FINANCE.

Η εξαγορά αυτή γίνεται στα πλαίσια διεθνοποίησης του Ομίλου και τον καθιστά ισχυρότερο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.