15/05/2009

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ TITAN AMERICA 

Το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της ΤΙΤΑΝ America, θυγατρικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, στο Roanoke της Βιρτζίνια, απέσπασε το “Overall Environmental Excellence Award 2009” για τις εξαιρετικές επιδόσεις του στον τομέα του περιβάλλοντος από την Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association) και το περιοδικό Cement Americas.
Κριτήριο για την τιμητική αυτή διάκριση ήταν οι επιδόσεις του στους τομείς της εξωστρεφούς περιβαλλοντικής δράσης, της ορθολογικής χρήσης γης, των καινοτομιών και της ενεργειακής απόδοσης.

Η εξοικονόμιση ενέργειας και πρώτων υλών και η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο στην υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του TITANA και το εργοστάσιο Roanoke έχει να επιδείξει αξιόλογες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Παράδειγμα, η μετατροπή του χώρου του παλαιού εργοστασίου στο Roanoke σε περιβόλι με μηλιές, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Για το σκοπό αυτόν, εκπονήθηκε και εκτελέστηκε σχέδιο ανάπλασης βάσει του οποίου περισσότεροι από 3.320 τόννοι παλαιών μηχανημάτων ανακυκλώθηκαν και η έκταση μετετράπη σε αγρό, όπου κάθε εργαζόμενος φύτευσε από μια μηλιά.

Το εργοστάσιο στο Roanoke έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις για τις προσπάθειές του και τις υψηλές επιδόσεις του στον τομέα του περιβάλλοντος. Το 2008 βραβεύθηκε από την Πολιτεία της Βιρτζίνια με το Περιβαλλοντικό Αριστείο για την Ορθολογική Διαχείριση Γης (Virginia Governor’s Award for Environmental Excellence for Land Conservation). Το 2007 και το 2008, ο Οργανισμός Περιβαλλοντικής Προστασίας και το Υπουργείο Ενέργειας των Η.Π.Α. βράβευσε το εργοστάσιο με τη διάκριση “Energy Star” για τις επιδόσεις του στην εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι, το Roanoke κατατάσσεται πρώτο μεταξύ 118 εργοστασίων τσιμέντου που περιλαμβάνονται στον πίνακα των «Εργοστασίων με Άριστες Ενεργειακές Επιδόσεις» στις Η.Π.Α.
Παράλληλα, η ΤΙΤΑΝ America, από το Φεβρουάριο 2009, συμμετέχει στο Πρόγραμμα Energy Star του Οργανισμού Περιβαλλοντικής Προστασίας και του Υπουργείου Ενέργειας των Η.Π.Α. Με τη δέσμευση αυτή η ΤΙΤΑΝ America δέχεται τον έλεγχο της ενεργειακής της απόδοσης από ανεξάρτητη αρχή. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τις βασικές επενδύσεις, την παρακολούθηση και τη συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης της Εταιρίας, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Προγράμματος Energy Star.

Download PDF