26/02/2008

ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2007 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

O κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν κατά το 2007 ανήλθε σε €1.497 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σύγκριση με το 2006. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διολίσθησαν κατά 11% και έφθασαν τα €426 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν σε €240 εκ., χαμηλότερα κατά 8%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €2,85 έναντι €3,07 κατά το περασμένο έτος. Το 2007 ήταν η πρώτη χρονιά, μετά το 1993, κατά την οποία τα μεγέθη κερδοφορίας παρουσίασαν πτώση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στη βαθιά κρίση της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό στην εξασθένιση της ελληνικής αγοράς μετά το πρώτο τρίμηνο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστους καυσίμων και ναύλων ξηρού φορτίου, ενώ οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών επηρέασαν οριακά τα αποτελέσματα.

 

€ εκ.4ο τρ. 20074ο τρ. 2006% μεταβολής20072006% μεταβολής
Κύκλος εργασιών353380-7%1.4971.568-5%
Λειτ.Κέρδη(EBITDA)84114-27%426481-11%
Κέρδη προ φόρων5285-39%300381-21%
Καθαρά κέρδη *4646-1%240259-8%
*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

 

Στην Ελλάδα, η κατανάλωση δομικών υλικών υποχώρησε ελαφρά σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2006, ενώ το κόστος καυσίμων αυξήθηκε σημαντικά, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στον αντίποδα, οι βελτιωμένες συνθήκες στις εξαγωγικές αγορές αντιστάθμισαν τα ανωτέρω και συγκράτησαν τη λειτουργική κερδοφορία σε €191 εκ., αμετάβλητη σε σχέση με πέρυσι.

Στις ΗΠΑ, η κρίση στην αγορά κατοικίας επηρέασε έντονα αρνητικά τη ζήτηση για δομικά υλικά. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association), η ζήτηση τσιμέντου στις ΗΠΑ υποχώρησε κατά 10% το 2007. Στη Φλόριντα, αγορά που αντιπροσωπεύει πάνω από 50% των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ, η ζήτηση τσιμέντου εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά περίπου 30%. Στις προκλήσεις από την πτώση της αγοράς ήρθε να προστεθεί η απόφαση Δικαστηρίου της Κομητείας Miami Dade, τον Ιούλιο του 2007, η οποία ακύρωσε τις άδειες εξόρυξης εταιριών που λειτουργούν στην περιοχή Lakebelt, κοντά στο Μαϊάμι, εν αναμονή της εκπόνησης συμπληρωματικής έκθεσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ. Συνέπεια της απόφασης για τον Τιτάνα ήταν η ανακοπή της αξιόλογης κερδοφορίας του κλάδου αδρανών υλικών. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 42% σε €106 εκ., παρά τη θετική συνεισφορά των σημαντικών πρόσφατων εξαγορών στον τομέα του ετοίμου σκυροδέματος.

Στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 33% σε €97 εκ. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου μας Zlatna Panega εν μέσω αυξανόμενης ζήτησης τσιμέντου στη Βουλγαρία. Οι υπόλοιπες αγορές των Βαλκανίων παρουσίασαν επίσης ανοδικά αποτελέσματα.

Στην Αίγυπτο, παρά την αύξηση της εγχώριας ζήτησης τσιμέντου, το υψηλότερο κόστος καυσίμων και η στασιμότητα των τιμών πώλησης οδήγησαν σε μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 6% σε €31 εκ.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Παρά τις αναπόφευκτες εναλλαγές της συγκυρίας, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ παραμένει επικεντρωμένος στην υλοποίηση της στρατηγικής του, που συνίσταται στην επέκταση και γεωγραφική διαφοροποίηση της βασικής του επιχειρηματικής δραστηριότητας του τσιμέντου, στην αύξηση της καθετοποίησης σε συναφή δομικά υλικά και στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της δομής κόστους και της βιώσιμης ανάπτυξης των εργασιών του. Στα ανωτέρω πλαίσια, το 2007 επενδύθηκαν σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ. Στις σημαντικότερες επενδύσεις συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

  • Ολοκλήρωση της επέκτασης και εκσυγχρονισμού του εργοστασίου Zlatna Panega, ετήσιας δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων στη Βουλγαρία.
  • Εναρξη κατασκευής εργοστασίου 1,5 εκ. τόνων στην Αλβανία.
  • Εναρξη κατασκευής δεύτερης γραμμής παραγωγής 1,5 εκ τόνων στο εργοστάσιο Beni Suef στην Αίγυπτο.
  • Εξαγορά της εταιρίας ετοίμου σκυροδέματος S&W, δυναμικότητας άνω των 1 εκ. m3, στην Βόρεια και Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ.
  • Εξαγορά του λατομείου Cumberland, με αποθέματα άνω του 1 δις. τόνων, στο Κεντάκυ των ΗΠΑ.
  • Σειρά μικρότερων εξαγορών εταιριών ετοίμου σκυροδέματος και λατομείων στην Ελλάδα, τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
  • Επέκταση της εταιρίας επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας Separation Technologies, με νέες μονάδες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
  • Επενδύσεις περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα, με έμφαση στην καύση εναλλακτικών καυσίμων και αποβλήτων και στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2.

 

Το σημαντικό αυτό επενδυτικό πρόγραμμα οδήγησε σε αύξηση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά €242 εκ. από την αρχή του έτους που έφθασε τα €569 εκ. Ο δείκτης του καθαρού δανεισμού έναντι των λειτουργικών κερδών διαμορφώθηκε σε 1,33.

Στις 17 Ιανουρίου 2008, ο Τιτάν συμφώνησε να εξαγοράσει το 50% της εταιρίας Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. στην Τουρκία έναντι €90,5 εκ. Η παραγωγική δυναμικότητα της εν λόγω εταιρίας ανέρχεται σε 1,5 εκ. τόνους ετησίως. Η σχετική συμφωνία τελεί υπό την αίρεση νομικού και οικονομικού ελέγχου της Adocim A.S. καθώς και των απαραιτήτων εγκρίσεων από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2008
Οι προοπτικές για το 2008 επηρεάζονται από την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και την διαφορετική πορεία των αναπτυσσόμενων αγορών σε σχέση με τις ώριμες. Παρότι οι αναδυόμενες χώρες είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους, η άποψη που φαίνεται να επικρατεί προβλέπει την πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ και επιβράδυνσης της οικονομίας στην Ευρώπη.

Η ζήτηση για δομικά υλικά αναμένεται ότι θα εξακολουθήσει να αυξάνεται με υγιείς ρυθμούς στις αναδυόμενες αγορές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ελλειμματικό ισοζύγιο προσφοράς/ζήτησης θα διατηρηθεί βραχυπρόθεσμα, στηρίζοντας τις υψηλές τιμές στις εξαγωγές και επιτρέποντας τη μετακύλιση στην κατανάλωση του αυξημένου κόστους παραγωγής που οφείλεται στις τιμές ρεκόρ των καυσίμων και των ναύλων.

Στις ΗΠΑ, το Portland Cement Association προβλέπει περαιτέρω μείωση 2,5% στην κατανάλωση τσιμέντου. Ο τρόπος και ο χρόνος επίλυσης του ζητήματος του Lakebelt θα είναι καθοριστικός παράγοντας για τις επιδόσεις του Ομίλου στις ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα, η ζήτηση φαίνεται πιθανό να μειωθεί ελαφρώς, με την αύξηση της κατανάλωσης στα δημόσια έργα να αντισταθμίζει μερικώς την επιβράδυνση της κατά πολύ μεγαλύτερης αγοράς κατοικίας.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι αγορές αναμένεται ότι θα συνεχίσουν την ανάπτυξή τους, εφόσον δεν εκδηλωθεί πολιτική αστάθεια στα δυτικά Βαλκάνια. Οι προοπτικές για την Αίγυπτο είναι επίσης θετικές, παρότι η περιορισμένη παραγωγική ικανότητα του Ομίλου δεν θα του επιτρέψει βραχυπρόθεσμα να επωφεληθεί πλήρως από την ανάπτυξη της αγοράς.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €536 εκ. αυξημένος κατά 3%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφθασαν τα €169 εκατ., μειωμένα κατά 2%, αντικατοπτρίζοντας τη στάσιμη απόδοση του Ομίλου στην Ελλάδα. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 119 εκατ., βελτιωμένα κατά 13%, σε σχέση με το 2006, που επιβαρύνθηκε με έκτακτες φορολογικές προβλέψεις €16 εκ.

Το Δ.Σ. της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαΐου 2008, τη διανομή μερίσματος ύψους €0,75 ανά μετοχή, αμετάβλητου σε σχέση με πέρυσι. Με γνώμονα τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους του, ο Τιτάν προέβη, κατά τη διάρκεια του 2007, στην αγορά 1.072.187 ιδίων μετοχών συνολικού κόστους €35,4 εκ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, με έγγραφο που παρέλαβε η Εταιρία την 21.2.2008, μας ενημέρωσε, σχετικά με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 10.5.2007, για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ότι, μετά την τροποποίηση του Ν. 2190/1920 από το Ν. 3604/8.8.2007, η ανωτέρω αύξηση μπορεί να αποφασιστεί με νεότερη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρία έχει την πρόθεση να φέρει το θέμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου Τιτάν με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 7 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος Τιτάν επιδίωξε να συνδυάσει την λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2007 πούλησε πάνω από 15,5 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 5,9 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος,, περισσότερο από 20 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Download PDF