10/06/2016

Ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 300 εκ. Ευρώ από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC

Ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 300 εκατομμυρίων Ευρώ, 5ετούς διάρκειας και με ετήσιο επιτόκιο 3.50%, οι οποίες θα εκδοθούν από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC («ο Εκδότης»), θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ («η Εταιρία»), με την εγγύηση της Εταιρίας.

Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν υπερέβη το ποσό του 1 δισ. Ευρώ. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, το συνολικό ποσό της έκδοσης αυξήθηκε από 250 σε 300 εκ. Ευρώ. Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των ομολογιών διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτικούς οίκους, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία του εξωτερικού.

Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Ιουνίου 2016 και έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην εποπτευόμενη από το Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας αγορά, Global Exchange Market (GEM).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά από τον Εκδότη των ομολογιών λήξης τον Ιανουάριο 2017 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες») πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης εξαγοράς που ανακοινώθηκε στις 6 Ιουνίου 2016 ή κατά τη λήξη τους τον Ιανουάριο 2017, καθώς επίσης και για την επίτευξη γενικών εταιρικών σκοπών του Εκδότη.

Οι HSBC Bank plc, Merrill Lynch International και Société Générale ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (“Joint Bookrunners”) ενώ οι Alpha Bank A.E., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Raiffeisen Bank International AG λειτουργούν ως Συνδιαχειριστές (“Co-Managers”).