28/06/2004

ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Μετά την σχετική έγκριση από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η Εταιρία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ προχώρησε σε δωρεάν διανομή μετοχών στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία μίας νέας μετοχής σε κάθε μία παλαιά στις 25/6/2004, όπως είχε αποφασιστεί κατά τη Γενική Συνέλευση στις 24/5/2004. Δικαιούχοι είναι όσοι είχαν μετοχές μέχρι και την 24/6/2004. Οι δωρεάν μετοχές δεν έχουν επιβάρυνση φόρου και η ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών είναι 2/7/2004.