17/07/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με την από 16-7-2007 ανακοίνωση της Εταιρίας, για τη διακοπή εξόρυξης σε λατομεία της περιοχής Lake Belt της Φλόριντα, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι οι δραστηριότητες του ΤΙΤΑΝΑ που επηρεάζονται από την ως άνω εξέλιξη συνεισέφεραν στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου για το έτος 2006, της μεν παραγωγής του εργοστασίου στο Pennsuco ποσοστό περίπου 10%, της δε παραγωγής αδρανών ποσοστό περίπου 6%.

Εκ των πραγμάτων, μετά την ανωτέρω εξέλιξη, η συνεισφορά των ως άνω δραστηριοτήτων στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου, σε ετήσια βάση, αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα χαμηλότερα των ανωτέρω ποσοστών. Με βάση τα διαθέσιμα σήμερα στοιχεία, δεν είναι δυνατόν η επίπτωση αυτή να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών με έδρα την Ελλάδα. Διαθέτει 11 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε έξι χώρες. Το 2006 πούλησε πάνω από 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, πάνω από 6 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 22 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη δομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Download PDF