ΗΠΑ και Καναδάς

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Ιπτάμενη τέφρα
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

2 Εργοστάσια τσιμέντου
8 Λατομεία
83 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
3 Σταθμοί διανομής
10 Μονάδες παραγωγής τσιμεντολίθων
5 Μονάδες επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας

Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο & Ιταλία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Ξηρά κονιάματα

3 Εργοστάσια τσιμέντου
1 Μονάδα άλεσης
27 Λατομεία
28 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
3 Σταθμοί διανομής
1 Μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων

Αλβανία, Β. Μακεδονία, Βουλγαρία, Κόσοβο & Σερβία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

5 Εργοστάσια τσιμέντου
19 Λατομεία
6 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
1 Μονάδα παραγωγής απορριματογενούς, δευτερογενούς καυσίμου

Αίγυπτος, Τουρκία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

3 Εργοστάσια τσιμέντου
1 Μονάδα άλεσης
15 Λατομεία
6 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
2 Μονάδες παραγωγής απορριματογενούς, δευτερογενούς καυσίμου

Βραζιλία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα

1 Εργοστάσιο τσιμέντου
1 Μονάδα άλεσης
3 Λατομεία
5 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος