Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

Η στρατηγική ανάπτυξης του Τιτάνα βασίζεται στις ικανότητες και δεξιότητες των ανθρώπων του, καθώς και στην κουλτούρα και στην οργάνωσή του. Εστιάζει στο τρίπτυχο, «ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα – ψηφιακός μετασχηματισμός – επίτευξη αποτελεσμάτων», με στόχο τον μετασχηματισμό του Ομίλου και την αξιοποίηση νέων πηγών ανάπτυξης.

Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

Επιδιώκουμε να αναπτυχθούμε μετασχηματίζοντας τις δραστηριότητές μας, με εστίαση την ανθεκτικότητα του προϊόντος μας και την καινοτομία, με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς κατευθυνόμαστε προς έναν κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Η στρατηγική μας για την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειών για τη μείωση των εκπομπών κατά την παραγωγή τσιμέντου, προσφέροντας παράλληλα νέα καινοτόμα προϊόντα στους πελάτες μας, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους για ανθεκτικά και βιώσιμα δομικά υλικά, αξιοποιώντας τα μοναδικά πλεονεκτήματα και τις ικανότητες του Ομίλου.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ανήκουμε στους πρωτοπόρους του κλάδου μας, όσον αφορά στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στις δραστηριότητές μας. Ήδη έχουν υλοποιηθεί σημαντικές καινοτομίες, με μετρήσιμα αποτελέσματα στη λειτουργική αποδοτικότητα. Έχοντας αυτή τη δυναμική, στοχεύουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις λειτουργικές μας επιδόσεις και την εμπειρία των πελατών μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των μεγάλων δεδομένων(big data) και της τεχνητής νοημοσύνης για να αναπτύξουμε ένα ψηφιακά ενδυναμωμένο και αποδοτικό λειτουργικό μοντέλο, να παρέχουμε ψηφιακές λύσεις αιχμής στους πελάτες μας και να μειώσουμε τις εισροές παραγωγής και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και τις εκπομπές CO₂.

Επίτευξη αποτελεσμάτων

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την εμπειρία συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων μας για να πετύχουμε υψηλή λειτουργική απόδοση στην παραγωγή, την εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπειρία των πελατών. Θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στο κόστος παραγωγής και στο κόστος διανομής, καθώς και στην παροχή λύσεων και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και ταλέντων

H στρατηγική μας στηρίζεται στη μακρά παράδοσή μας στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και ταλέντων των ανθρώπων μας, με επιχειρηματικό πνεύμα και κουλτούρα που βασίζεται στις αξίες μας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός μας περιλαμβάνει και τροφοδοτείται από μια διαρκώς αυξανόμενη διάθεση μετασχηματισμού, μέσα από την ανάπτυξη και εξέλιξη, τόσο των βασικών όσο και νέων δεξιοτήτων των ανθρώπων μας.

Πλατφόρμα ανάπτυξης

Αξιοποιώντας την υψηλή λειτουργική απόδοση , την αυξημένη εμπιστοσύνη των πελατών μας, τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων μας και το ψηφιακά ενδυναμωμένο λειτουργικό μοντέλο μας, θα οικοδομήσουμε την πλατφόρμα ανάπτυξής μας, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες ενίσχυσης και επέκτασης των σημερινών βασικών δραστηριοτήτων μας και διερευνώντας νέες πηγές ανάπτυξης στην αλυσίδα αξίας των δομικών υλικών.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Οι αξίες μας βρίσκονται στο επίκεντρο της ταυτότητάς μας, καθοδηγούν τη στρατηγική μας και αποτελούν τα θεμέλια για όλες τις δραστηριότητές μας. Συνιστούν τον συνεκτικό ιστό των ανθρώπων του Ομίλου και υποστηρίζουν την αναπτυξιακή μας πορεία για περισσότερο από έναν αιώνα, εκπορευόμενες από τις αρχές, τις πεποιθήσεις και το όραμα των ιδρυτών μας, το 1902. Οι αξίες αυτές παραμένουν η σταθερή βάση της κουλτούρας και του οικογενειακού πνεύματος που χαρακτηρίζουν τον Όμιλό μας.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

• Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
• Διαφάνεια
• Ανοιχτή επικοινωνία
• Καλή διακυβέρνηση

ΓΝΩΣΗ

• Διεύρυνση γνωστικού αντικειμένου
• Επαγγελματισμός σε κάθε λειτουργία
• Αριστεία στις βασικές ικανότητες

ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

• Πρόβλεψη των αναγκών των πελατών
• Καινοτόμες λύσεις
• Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΧΩΝ

• Αξία για τους μετόχους
• Σαφήνεια στόχων
• Υψηλές προδιαγραφές

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

• Διαρκής μάθηση
• Πρόθεση για αλλαγή
• Ανταπόκριση στις προκλήσεις

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘYΝΗ

• Προτεραιότητα στην ασφάλεια
• Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Σύμπραξη με τους συμ-μετόχους