Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

Στόχος της πελατοκεντρικής στρατηγικής του Τιτάνα, μέσα από τρεις νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες, είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη του Ομίλου στις υφιστάμενες αγορές και σε νέα προϊόντα και να παρέχει τα δομικά υλικά και τις καινοτόμες λύσεις για τον κατασκευαστικό τομέα που είναι απαραίτητες για έναν πιο βιώσιμο κόσμο, προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων και των προμηθευτών μας, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Οραματιζόμαστε να χτίσουμε έναν βιώσιμο κόσμο με τις καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις μας. Οι αξίες μας βρίσκονται στο επίκεντρο της ταυτότητάς μας, καθοδηγούν τη στρατηγική μας και αποτελούν τα θεμέλια για όλες τις δραστηριότητές μας. Συνιστούν τον συνεκτικό ιστό των ανθρώπων του Ομίλου και υποστηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία μας για περισσότερο από έναν αιώνα, εκπορευόμενες από τις αρχές, τις πεποιθήσεις και το όραμα των ιδρυτών μας το 1902. Οι αξίες αυτές παραμένουν η σταθερή βάση της κουλτούρας και του οικογενειακού πνεύματος που χαρακτηρίζουν τον Όμιλό μας.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

• Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
• Διαφάνεια
• Ανοιχτή επικοινωνία
• Καλή διακυβέρνηση

ΔΙΑΡΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗ

• Διεύρυνση γνωστικού αντικειμένου
• Επαγγελματισμός σε κάθε λειτουργία
• Αριστεία στις βασικές ικανότητες

ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

• Πρόβλεψη των αναγκών των πελατών
• Καινοτόμες λύσεις
• Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

• Αξία για τους μετόχους
• Σαφήνεια στόχων
• Υψηλές προδιαγραφές
• Εστίαση στις επιδόσεις

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

• Εστίαση στην καινοτομία
• Πρόθεση για αλλαγή
• Ανταπόκριση στις προκλήσεις
• Ομαδική συνεργασία

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• Προτεραιότητα στην ασφάλεια
• Περιορισμός της κλιματικής αλλαγής
• Ισχυρές περιβαλλοντικές επιδόσεις
• Σύμπραξη με τους συμ-μετόχους και ΕΚΕ