Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε ως διεθνής παραγωγός δομικών υλικών, συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Για την επίτευξη του στόχου μας, εστιάζουμε σε τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:

Εικονίδιο που δείχνει τη γη να γυρίζει
Γεωγραφική Διαφοροποίηση

Ενισχύουμε την επιχειρηματική μας θέση με εξαγορές και επενδύσεις σε νέες μονάδες παραγωγής, σε νέες ελκυστικές αγορές, με στόχο να διαφοροποιήσουμε τις πηγές εσόδων μας και να περιορίσουμε την εξάρτηση από λίγες αγορές.

εικονίδιο που δείχνει άντρα και γυναίκα εργαζόμενους να κάνουν παρουσίαση
Συνεχής βελτίωση ανταγωνιστικότητας

Υλοποιούμε νέες αποτελεσματικές μεθόδους σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, εφαρμόζοντας ψηφιακές λύσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας μας.

Εικονίδιο που δείχνει ένα πλοίο στο λιμανι του εργοστασίου να φορτώνει τσιμένο
Καθετοποίηση δραστηριοτήτων

Διευρύνουμε την επιχειρηματική μας δράση και σε άλλους παραγωγικούς τομείς στην αλυσίδα προϊόντων τσιμέντου, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών κερδοφορίας.

εικονίδιο που δείνχει ανθρώπινο στοιχείο και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στο περιβάλλον και την κοινωνία

Μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, με έμφαση στο ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και τη βιοποικιλότητα. Φροντίζουμε και αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας και προωθούμε εποικοδομητικές συνεργασίες με τις γειτονικές μας κοινότητες και άλλους συμ-μετόχους.

Για να υλοποιήσουμε τις παραπάνω προτεραιότητες, προωθούμε τις βέλτιστες πρακτικές και ενισχύουμε την ανάπτυξη της σχετικής τεχνογνωσίας. Εφαρμόζοντας αυτήν την πρακτική σε όλον τον Όμιλο, βελτιώνουμε τις ικανότητές μας και επιτυγχάνουμε τον κυρίαρχο στόχο μας.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Οι αξίες μας βρίσκονται στο επίκεντρο της ταυτότητάς μας, καθοδηγούν τη στρατηγική μας και αποτελούν τα θεμέλια για όλες τις δραστηριότητές μας. Συνιστούν τον συνεκτικό ιστό των ανθρώπων του Ομίλου και υποστηρίζουν την αναπτυξιακή μας πορεία για περισσότερο από έναν αιώνα, εκπορευόμενες από τις αρχές, τις πεποιθήσεις και το όραμα των ιδρυτών μας, το 1902. Οι αξίες αυτές παραμένουν η σταθερή βάση της κουλτούρας και του οικογενειακού πνεύματος που χαρακτηρίζουν τον Όμιλό μας.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

• Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
• Διαφάνεια
• Ανοιχτή επικοινωνία
• Καλή διακυβέρνηση

εικονίδιο ματιού για να δείξει ακεραιότητα, μια από τις αξίες του Τιτάνα

ΓΝΩΣΗ

• Διεύρυνση γνωστικού αντικειμένου
• Επαγγελματισμός σε κάθε λειτουργία
• Αριστεία στις βασικές ικανότητες

εικονίδιο με βέλος στο κέντρο, που συμβολίζει την τεχνογνωσία, μια από τις αξίες του Τιτάνα

ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

• Πρόβλεψη των αναγκών των πελατών
• Καινοτόμες λύσεις
• Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

εικονίδιο διασύνδεσης ατόμων που συμβολίζει την αξία στον πελάτη, μια από τις αξίες του Τιτάνα

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΧΩΝ

• Αξία για τους μετόχους
• Σαφήνεια στόχων
• Υψηλές προδιαγραφές

εικονίδιο με αλογο σκακιού που συμβολίζει μια από τις αξίες του Τιτάνα

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

• Διαρκής μάθηση
• Πρόθεση για αλλαγή
• Ανταπόκριση στις προκλήσεις

εικονίδιο με κορυφές βουνού, που συμβολίζει τη συνεχή βελτίωση,μια από τις αξίες του Τιτάνα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘYΝΗ

• Προτεραιότητα στην ασφάλεια
• Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Σύμπραξη με τους συμ-μετόχους

εικονίδιο με χέρια που κρατούν την γη, συμβολίζει την εταιρική κοινωνική ευθυνη μία από τις αξίες του Τιτάνα.