Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Δελτία Τύπου - Νέα

Α+ | A-
Έτος   Κατηγορία
Συνολικά αποτελέσματα  353 | Σελίδα 1 από 26
 • 4/7/2019
  Ανακοινώσεις ΜSCI, FTSE Russell και του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με την ένταξη σε δείκτες των μετοχών της TITAN Cement International SA και της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
 • 18/6/2019
  ΤΙΤΑΝ Ανακοίνωση - Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της TITAN Cement International SA προς τους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
 • 10/6/2019
  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουνίου 2019
 • 23/5/2019
  Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2019
 • 16/5/2019
  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
 • 16/4/2019
  ΤΙΤΑΝ Ανακοίνωση – Νέα Δημόσια Πρόταση από την TITAN Cement International, με στόχο τη διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ πρωτογενώς στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων
 • 27/3/2019
  Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2018
 • 21/3/2019
  Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2018
 • 26/2/2019
  ΤΙΤΑΝ Εργοστάσιο Ευκαρπίας: Δράση δενδροφύτευσης την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
 • 28/1/2019
  Δελτίο Τύπου Ομίλου ΤΙΤΑΝ - Αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης της TITAN Cement International S.A.
 • 15/1/2019
  Ανακοίνωση Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ - Ενημέρωση πορείας αποτελεσμάτων
 • 3/1/2019
  ΤΙΤΑΝ ανακοίνωση της Αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 3461/2006 σε σχέση με την προαιρετική δημόσια πρόταση της TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
 • 8/11/2018
  Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2018
 • 25/10/2018
  Ο ΤΙΤΑΝ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρουσιάζουν τη διαδραστική έκθεση «Του Καιρού τα Μυστικά…» στο εργοστάσιο Ευκαρπίας

Απολογισμός 2018