Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

ΕΚΕ στην πράξη

Α+ | A-

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

Συνολικά αποτελέσματα  743 | Σελίδα 1 από 54
Κατηγορία Χώρα 'Ετος Τίτλος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ελλάδα 2018 Ενίσχυση των προσπαθειών μας για τη μείωση των εκπομπών CO2
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βουλγαρία 2018 Εφαρμογή νέας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Όμιλος 2018 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 2018 Μια βιομηχανική μονάδα ανοιχτή στην τοπική κοινωνία
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΤOΠΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ελλάδα 2018 Προάγοντας την καλή υγεία και ευζωία
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 2018 Πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 2017 Αναπτύσσοντας ταλέντα μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Κόσοβο 2017 Δημιουργία νέων προοπτικών μέσα από την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Όμιλος 2017 Σύμπραξη για τους SDGS σε τοπικό επίπεδο
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Όμιλος 2017 Ενδυναμώνοντας τις τοπικές κοινωνίες μέσω της υποστήριξης των νέων ανθρώπων
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Όμιλος 2017 Προστασία και προώθηση της βιοποικιλότητα
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελλάδα 2017 Στηρίζοντας την νεοφυή επιχειρηματικότητα
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Βόρεια Μακεδονία 2017 Προστατεύοντας τα δικαιώματα όσων καταγγέλουν ανάρμοστες συμπεριφορές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, AKAΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Βόρεια Μακεδονία 2016 Το εργοστάσιο τσιμέντου Usje συμμετέχει στο Job Fair/Ημέρα καριέρας του BEST

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI