Σάββατο 19 Αυγούστου 2017

ΕΚΕ στην πράξη

Α+ | A-

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

Συνολικά αποτελέσματα  669 | Σελίδα 1 από 48
Κατηγορία Χώρα 'Ετος Τίτλος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αίγυπτο 2015 Η εγκατάσταση σακκόφιλτρου στο εργοστάσιο τσιμέντου Beni Suef
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αίγυπτο 2015 Έργα διατήρησης πηγών ενέργειας που υλοποιήθηκαν ή συνεχίστηκαν το 2015 στο εργοστάσιο τσιμέντου Beni Suef
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αίγυπτο 2015 Αναβάθμιση του ηλεκτρόφιλτρου (ESP) του μύλου τσιμέντου στο εργοστάσιο τσιμέντου Αλεξάνδρεια
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, AKAΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Αίγυπτο 2015 Το πρόγραμμα υποτροφιών «Σταμάτης Δουζίνας»
ΜΕΤΟΧΟΙ & EIΔΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Αίγυπτο 2015 Διαγωνισμός αποστήθισης του Ιερού Κορανίου
ΜΕΤΟΧΟΙ & EIΔΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αίγυπτο 2015 Καμπάνια ευαισθητοποίησης για τα αστικά στερεά απόβλητα («Our waste… our wealth»)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ Αίγυπτο 2015 Τουρνουά ποδοσφαίρου την περίοδο του Ραμαζανιού
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Αίγυπτο 2015 Διανομή ξηράς τροφής σε φτωχές οικογένειες στην τοπική κοινότητα
ΜΕΤΟΧΟΙ & EIΔΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ελλάδα 2015 Sustainable Greece 2020: Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ελλάδα – Ένας χρόνος λειτουργίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ελλάδα 2015 Εγκατάσταση συστήματος SNCR
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ελλάδα 2015 Νέος καυστήρας της Unitherm στο εργοστάσιο τσιμέντου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ελλάδα 2015 Νέα δεξαμενή καθαρισμού ομβρίων υδάτων
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ελλάδα 2015 Διακόσμηση εξωτερικών τοίχων εργοστασίου τσιμέντου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ελλάδα 2015 Βελτιώσεις στη μέθοδο εκφόρτωσης στερεών καυσίμων στο λιμάνι του εργοστασίου τσιμέντου Πάτρας

Απολογισμός 2016

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI